តម្លៃអាចចរចា Daewoo Matiz 2001 Tel:011992177

Price : $2,690
Condition  :  New
View  : 1634    Post Date  : 14/06/2016 11:21
Location : Phnom Penh
Contact Name : Pak Sokhay
Address :
Call To : 012 992 177/016 799 729
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email :
Tel:011 502 802/012 992 177/069 336 006/016 992 177
_ធានាម៉ាសីុន ប្រអប់លេខ
_ឡានមិនកាត់ត
_ឡានមិនច្រេះ ឫ ពុក
_ឡានមិនស្ងោរប្តូរពណ័
_Miles ហ្សីន មិនមានកែសំរួល
_ក្រដាសពន្ធនាំចូលថ្មី
_គ្រប់តំលៃរថយន្តខាងលើអាចចរចារគ្នាបាន
-ម៉ាសុីនថ្មី​ ខ្លាំង​ រត់ស្រួល ​អត់លឺជើងក្រោម​
-បង់រំលេា:80%
www.lean-pak.blogspot.com

Need To Sell Products ?
Categories